Ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα (CbC reports) | Οικονομικά έτη αναφοράς που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020

Το Τμήμα Φορολογίας, με ανακοίνωση του, πληροφορεί όλα τα νομικά πρόσωπα και τους αντιπροσώπους τους ότι η διμερής Συμφωνία Αρμόδιας Αρχής για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα (CbC reports) μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ για τα οικονομικά έτη αναφοράς που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας εδώ.